Wracają regularne połączenia na trasie Wrocław - Siechnice - Jelcz - Opole

Po zakończeniu wszystkich prac obiekty pozwolą na szybsze przejazdy pociągów z większymi ładunkami. Składy będą mogły rozwinąć prędkość do 120 km/h. Zwiększy się komfort i bezpieczeństwo podróży w regionie i na trasach dalekobieżnych. Modernizacja linii – na ważnym odcinku z mostami i wiaduktami – zwiększy także możliwości przewozu towarów. Projekt pozwoli na odciążenie z ruchu towarowego połączenia Wrocław - Opole, przez Oławę i Brzeg, wykorzystywanego w podróżach aglomeracyjnych, regionalnych i międzynarodowych.

Przy wprowadzonym w październiku ruchu pociągów kontynuowana jest przebudowa wiaduktu nad drogą wojewódzką (ul. Wrocławską) w Czernicy. Kompleksowy zakres prac zapewni – poza jezdnią – ścieżki dla ruchu pieszego i rowerowego. Oprócz przebudowy obiektów wykonana zostanie kompleksowa wymiana torów i rozjazdów. Z myślą o budowie drugiego toru poszerzony jest nasyp. Dłuższe niż planowano prace przy wiadukcie wynikają z dłuższego procedowania przełożenia instalacji – szczególnie gazowych. Podczas przebudowy wiaduktu zapewniono przejazd tymczasową drogą – bajpasem (niemal równolegle do drogi wojewódzkiej nr 455).

Wartość umowy wynosi prawie 41,5 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych.

Pełna nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Prace na kolejowych obiektach inżynieryjnych na linii 277 w km 75,523; 77,587; 79,847; 80,585 na odcinku Jelcz Laskowice - Wrocław Brochów" realizowanego w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej Region Śląski".

Comments powered by CComment