Mapa komunikacji miejskiej Wrocławia - MPK Wrocław
Aktualności | Mapa komunikacji LIVE | Rozkład jazdy | Cennik biletów | Gdzie kupić bilet | Urbancard | Mapa Wrocławia | Kontrole biletów english

Komunikacja Miejska Wroc³awia (MPK) to 20 linii tramwajowych i ponad 70 linii autobusowych.

Komunikacja dzienna kursuje mniej wiêcej w godz. 5-24. W pozosta³ych godzinach dostêpna jest komunikacja nocna (13 linii autobusów).

Bilet jednorazowy lub 30-minutowy kosztuje 3,4 z³ na linie normalne i 3,6 z³ na linie poœpieszne. Ulgowe - 50%. Dostêpne sa tak¿e bilety czasowe (30/60/90 -minutowe, 1/2/3/7/30/60/90 -dniowe oraz bilety semestralne 4/5 -miesiêczne). Wiêcej o biletach tutaj.

Do/z lotniska kursuje autobus 406

Dworzec PKP i PKS obs³uguj¹ tramwaje 2, 8, 9, 11, 17, 20, 23, 31 plus,32 plus ,33 plus
i autobusy K, N, 110, 113, 122, 125, 154, 146, 406, 409, 602, 612, 900 i 910 oraz wszytskie linie autobusów nocnych

Schemat komunikacji

Street view