Ruszyła budowa łącznika od ul. Stefki do ul. Buraczanej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu rozpoczął inwestycję drogową na styku osiedli Oporów i Klecina. Powstaje pierwszy etapu łącznika od ul. Stefki do zjazdu na osiedle.

https://www.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2023/07/336164586-6493869863956956-429.jpg

Fot. materiały ZDiUM

Inwestycja polega na realizacji pierwszego etapu budowy drogi zbiorczej, oznaczonej w planie miejscowym symbolami 1KDZ i 2KD-Z, na odcinku od ul. K. Stefki poprzez skrzyżowanie z ul. Buraczaną (5KD-D/5) do zjazdu na teren zabudowy mieszkaniowej (dz. 23/6). Etap I  obejmuje wykonanie odcinka drogi zbiorczej (oznaczonej w MPZP symbolami 1KDZ i 2KD-Z), na odcinku od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki.

Cel inwestycji:

Postępująca rozbudowa osiedli po stronie ulicy Buraczanej i Jutrzenki wymaga lepszego skomunikowania tych obszarów. Wydeptany droga biegnąca wzdłuż rowu melioracyjnego i ogródków działkowych nie spełnia swojej funkcji. Gruntowa nawierzchnia oraz parametry techniczne nie zapewniają komfortu ani bezpiecznego użytkowania, również ze względu na bliską obecność rowu i słupa energetycznego. Budowa łącznika obydwa się przy partycypacji finansowej ze strony dewelopera.

Zakres zamówienia:

  • budowa odcinka drogi zbiorczej o długość 230 m
  • budowa oświetlenia
  • budowa kanału deszczowego (we współpracy z MPWiK)
  • budowa odwodnienia
  • budowa kanałów mkt
  • budowa czterech zjazdów
  • budowa skrzyżowań z ul. Stefki i ul. Buraczaną (5KD-D/5),
  • budowa jednostronnego chodnika i ścieżki rowerowej,
  • zagospodarowanie zielenią i wykonanie nasadzeń.

Finansowanie zadania:
Zadanie finansowane ze środków Gminy Wrocław oraz partycypacji ANCONA Development

Wykonawca:
GM ROADS POLSKA SP. Z O.O., Cieśle 44, 56-400 Cieśle

Koszt inwestycji:
4 511 916,05 zł

Termin realizacji:
6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

  • Odsłon: 408

Comments powered by CComment