Powstanie projekt remontu nawierzchni Powstańców Śląskich

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu planuje do końca lutego br. ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie remontu nawierzchni jezdni ulicy Powstańców Śląskich. 

Projekt obejmie wymianę nawierzchni obydwu jezdni ulicy Powstańców Śląskich, od skrzyżowania z ulicą Swobodną do skrzyżowania z al.Hallera z Wiśniową. Z projektu wyłączone zostanie rondo, dla którego docelowo miasto planuje przygotować osobny plan zagospodarowania. Do tego czasu będą tam prowadzone punktowe naprawy nawierzchni z kostki.

Remont obejmie 2 km odcinek i zostanie podzielony na 3 etapy:

  • w pierwszym etapie planowane są pracy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Swobodną do skrzyżowania z ulicą Radosną i Szczęśliwą
  • w drugim etapie realizowany będzie odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Wielka do ronda.
  • w trzecim etapie planowane są prace na odcinku od ronda do skrzyżowania z al.Hallera i Wiśniową.

– W każdym z tych etapów dotychczasowa nawierzchnia z kostki zostanie rozebrana, projekt zakłada również ewentualne naprawy podbudowy w razie wystąpienia takiej konieczności. W ramach prac remontowych zostanie też odtworzona zieleń i chodniki w zakresie, w którym zostaną naruszone przy regulacji krawężnika. Wymiana nawierzchni obejmie regulację wpustów kanalizacji deszczowej i pokrywy studni – wyjaśnia Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Zgodnie z założeniami biuro projektowe, które wygra przetarg, będzie miało pół roku na przygotowanie dokumentacji projektowej. Kosztorys ofertowy stanowiący element projektu pozwoli nam oszacować koszty całej inwestycji.

  • Odsłon: 99

Comments powered by CComment