Wrocławskie lotnisko będzie rozbudowane

W najbliższych latach planowana jest modernizacja i rozbudowa strefy operacyjnej wrocławskiego lotniska, która wyniesie 350 mln zł, z czego 50 proc. (ok. 175 mln zł) kwoty będzie pochodzić z funduszy europejskich.

Dzięki rozbudowie na terenie Portu Lotniczego Wrocław powstanie m.in. płyta postojowa, równoległa droga kołowania i droga szybkiego zjazdu. Z nowej infrastruktury skorzystają samoloty cywilne i wojskowe.

Dzięki rozbudowie i modernizacji strefy operacyjnej m.in. skróci się czas wykonywania operacji lotniczych (czas kołowania między drogą startową a płytą postojową) zwiększy się liczba miejsc postojowych dla samolotów pasażerskich.

W ramach inwestycji w strefie operacyjnej lotniska powstaną:

  • Dodatkowa płyta postojowa, która będzie stanowiła „lustrzane odbicie” istniejącej płyty postojowej przed terminalem pasażerskim. Znajdzie się tam 12 miejsc dla samolotów kodu C takich jak Airbus 320 czy Boeing 737oraz jedno stanowisko dla największych maszyn wojskowych, cargo i pasażerskich kodu F (np. C-5 Galaxy, Boeing C-17 Globmaster, AN-124 Rusłan oraz Boeing 747 Jumbo Jet, Boeing 787).
  • Dodatkowa droga kołowania, która umożliwi wykonywanie operacji lotniczych samolotów wojskowych bez wstrzymywania ruchu samolotów pasażerskich. Usprawni to wykonywanie lotów cywilnych i wojskowych, a także wpłynie na wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni lotniskowych.
  • Droga szybkiego zjazdu, umożliwiająca szybsze opuszczenie przez samolot pasa startowego. Dzięki temu zwiększą się zdolności operacyjne lotniska i skróci się czas wykonywania operacji na pasie oraz oczekiwanie na start samolotów.
  • Nowa płyta do odladzania samolotów zlokalizowana po zachodniej stronie lotniska (obecna płyta znajduje się po stronie wschodniej). Dzięki temu samoloty, w okresach gdy niezbędne jest odladzanie maszyn, będą mogły startować z obu kierunków, a na płytach będą mogły być odladzane 4 samoloty w tym samym czasie. Wpłynie to znacząco na skrócenie procedur przed startem samolotu.

W ramach projektu przebudowane zostaną również istniejące drogi kołowania, co pozwoli na przyjmowanie samolotów wojskowych kodu F (największych samolotów świata) i jednocześnie skróci czas wykonywania operacji lotniczych.

Przetarg na projektowanie został ogłoszony w czerwcu br., a w wyniku postępowania wybrano wykonawcę: WLC Inżynierowie sp. z o.o. sp. k. z Krakowa  . Zgodnie z planem, pod koniec 2023 roku rozpocznie się budowa płyty postojowej, w II kw. 2024 budowa drogi szybkiego zjazdu oraz równoległej drogi kołowania, a rok później przebudowa istniejących dróg kołowania i budowa nowej płyty do odladzania.

Źródło: Port Lotniczy Wrocław

Comments powered by CComment