Nowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego i Ruskiej

Uruchomiono nowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego i Ruskiej. Nowa zebra łączy przystanki ‚Rynek” zlokalizowane po obydwu stronach skrzyżowania.

Przejście jest wyposażone w sygnalizację świetlną, co wymagało rozbudowy instalacji w obrębie całego skrzyżowania. Sygnalizacja zapewnia bezpieczne pokonanie torowiska, bez ryzyka kolizji z tramwajami i autobusami wyjeżdżającymi z ulicy Ruskiej w lewo i prawo.

https://i2.wp.com/www.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/11/20201120_125907.jpg?resize=300%2C210

Nowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego i Ruskiej (fot. ZDIUM)

Przejście powstało w ramach projektu Oficera Pieszego, obejmującego wyznaczenie trzech dodatkowych przejść na ulicy Grodzkiej (przy moście Uniwersyteckim), św. Mikołaja i właśnie ul. Ruskiej.

Dwie pierwsze lokalizacje wykonano w minionym roku.

Comments powered by CComment