Urbancard: Czy UM Wrocławia próbuje wykiwać Koleje Dolnośląskie?

Koleje Dolnośląskie S.A. wydały oświadczenie, po tym jak Urząd Miejski przedstawił propozycję umowy na honorowanie biletów miejskich w pociągach Spółki.

OŚWIADCZENIE Kolei Dolnośląskich S.A.

1. Umowa nadesłana przez miasto Wrocław znacząco odbiega od oferty Urzędu Miejskiego przedstawionej w grudniu 2022 roku, jak również do projektu umowy zaproponowanego przez przewoźników.
2. W przesłanej umowie Miasto Wrocław arbitralnie wykreśliło zapisy o liczeniu pasażerów dojeżdżających z aglomeracji, a w grudniowej ofercie Miasto Wrocław zobowiązało się do opłacania podróży na terenie Wrocławia. Tym samym oczekuje od przewoźników honorowania ich uprawnień bez wynagrodzenia z tego tytułu dla przewoźników.
3. Miasto Wrocław oczekuje honorowania w podróżach kolejowych wszystkich grup objętych darmowymi przejazdami na podstawie uchwały rady miejskiej, ale nie uznaje konieczności współfinansowania ich przejazdów. Przypominamy, że zakres bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską został znacznie rozszerzony w 2018 roku.
4. Urząd Miejski Wrocławia wprowadził zapis, że wartość umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a taka zmiana może zostać wprowadzona jednostronnie przez miasto bez konieczności aneksowania umowy przez wszystkie strony. Zatem propozycja może zmusić przewoźników kolejowych do honorowania biletów miejskich w swoich pociągach za łączną kwotę np. 1 zł za cały rok.
5. W przesłanej umowie nie został uzupełniony zapis dotyczący zabezpieczenia środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. Tym samym gmina Wrocław przesłała umowę wieloletnią bez gwarancji pokrycia jej środkami finansowymi. Co więcej, brak tych zapisów może budzić wątpliwości co do prawidłowości podpisania umowy przez Prezydenta Wrocławia.

Podpisany przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka dokument ujrzeliśmy po raz pierwszy. Przesłany został w wersji papierowej bez możliwości edycji i wskazania uwag. Poza różnicami merytorycznymi zawiera on szereg błędów technicznych i prawnych, które należy poprawić. Zważywszy na powyższe fakty informujemy, że umowa w formie dostarczonej do Spółki Koleje Dolnośląskie 17 marca 2023 roku przez Urząd Miejski Wrocławia nie jest możliwa do akceptacji przez naszą Spółkę. Na potwierdzenie prawdziwości sformułowanych powyżej treści, w załączeniu przesyłamy zarówno umowę w kształcie zaproponowanym przez KD (na podstawie grudniowej oferty), jak i podpisaną przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka nową, mocno zmodyfikowaną umowę.

Comments powered by CComment