Tramwaj na Psie Pole? Jest przetarg na opracowanie wariantów trasy

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na opracowanie "Studium Korytarzowego Tramwaju w kierunku osiedla Psie Pole" - opis celów i potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych.

Wynikiem zamówienego opracowania ma być wyznaczenie najkorzystniejszych przebiegów trasy umożliwiające podjęcie decyzji o jej usytuowaniu w terenie i w konsekwencji umożliwienie kontynuacji prac w procesie przygotowania inwestycji tramwaju w kierunku osiedla Psie Pole.

Orientacyjne przebiegi wariantów trasy tramwajowej w kierunku osiedla Psie Pole są określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Warianty te są opisane w części Polityka zrównoważonej mobilności oraz zaznaczone na mapie w postaci głównych korytarzy tramwajowych . W Studium określono 9 wariantów  różniących się miejscem powiązania z istniejącym systemem tramwajowym, trasami dojścia do osiedla Psie Pole oraz miejscem zakończenia trasy.

Planowane opracowanie Studium Korytarzowego powinno wynikowo rekomendować 2 najkorzystniejsze warianty , biorąc pod uwagę wyniki analizy wielokryterialnej, która w sposób kompleksowy ma porównać 9 korytarzy poprowadzenia trasy tramwajowej w kierunku osiedla Psie Pole z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, w tym społecznych, przyrodniczych, ekonomicznych oraz technicznych. Opracowany materiał ma posłużyć ocenie sensowności utrzymywania rezerw dla poszczególnych korytarzy tramwajowych w dokumentach planistycznych oraz wytypowaniu wariantów, dla których wskazane będzie prowadzenie dalszych prac planistycznych i projektowych.

 

 

Comments powered by CComment