Dostępność do komunikacji we Wrocławiu. Zobacz mapę

Tylko 77 proc. mieszkańców Wrocławia ma dobry dostęp do transportu zbiorowego. We wrocławskim geoportalu udostępniono właśnie mapę dostępności komunikacyjnej.

Mapa: zielony pająk Wrocławia

Mapa dostępności komunikacyjnej Wrocławia (fot. wroclaw.pl)

Mapa wykonana została z inicjatywy Biura Zrównoważonej Mobilności, w oparciu o autorską metodologię analizy dostępu do infrastruktury komunikacyjnej miasta. Opisane walory poziomów dostępności komunikacyjnej zostały wskazane w oparciu o wiele kryteriów, w tym między innymi:

  • odległość od przystanku,
  • liczbę linii komunikacji miejskiej,
  • dostęp do drogi.

Dane dotyczące dostępności można przeglądać na mapie w zestawieniu z innymi informacjami o mieście, na przykład przebiegiem tras rowerowych, lokalizacją parkingów „Parkuj i Jedź” czy terenów pod zabudowę.

Wg wskaźnika przygotowanego przez Unię Europejską tylko 77 proc. mieszkańców Wrocławia ma dobry dostęp do transportu zbiorowego.

Link do mapy

 

Comments powered by CComment