Darmowa komunikacja we Wrocławiu dla osób powyżej 65 lat

Od 1 stycznia 2022 r. prawo do bezpłatnych przejazdów zyskują wszyscy, którzy ukończyli 65 lat. W trakcie kontroli należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek.

Od 2017 roku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, kolejne grupy wiekowe mogą podróżować autobusami i tramwajami we Wrocławiu bez biletu. To już ostatni etap wdrażania ulg dla seniorów w komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

W ostatnich latach uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii były wprowadzane dla osób, które:

  • od dnia 1 stycznia 2022 r. ukończyły 65 lat.
  • od dnia 1 stycznia 2021 r. ukończyły 66 lat;
  • od dnia 1 stycznia 2020 r. ukończyły 67 lat;
  • od dnia 1 stycznia 2019 r. ukończyły 68 lat;

Prawo do bezpłatnych przejazdów obowiązuje od dnia urodzin (np. osoba, która 65 lat kończy 2 lutego 2022 r. z bezpłatnych przejazdów może  korzystać od tego właśnie dnia).

Comments powered by CComment