52 mln straty wrocławskiego MPK w 2018 roku

Urząd Miasta Wrocławia opublikował "Raport o stanie Wrocławia", według którego wrocławska spółka zanotowała aż 51,82 mln złotych straty w samym tylko 2018 roku.

To najbardziej zadłużona z miejskich spółek. Łączne zadłużenie wszystkich miejskich spółek według wstępnych danych za rok 2018 wynosiło aż 1 605 088 zł. Jak informuje ratusz, duże zadłużenie w spółce MPK sp. z o.o. wynika z emisji obligacji i co za tym idzie zmiany struktury dotychczasowego finansowania. MPK  ma zobowiązania z tytułu długoletnich umów dzierżawy 57 autobusów (wg umów 63 mln zł). Roczne obciążenie z tego tytułu wynosi 6,3 mln zł.

Comments powered by CComment