W sobotę  23 kwietnia otwarto ul. Konduktorską, gdzie od lutego trwały prace budowlane. Jezdnia została poszerzona.

Teraz jezdnia ma 6 m szerokości, wkrótce zostanie ukończony chodnik, który częściowo będzie brukowy, a częściowo z tłucznia z warstwą przepuszczalną dla rosnących w pobliżu drzew. Przesunięto także przystanek autobusowy, który znajdzie się naprzeciwko wejścia do ROD Mieczyk.

Na czas remontu kierowcy jeździli objazdem. Z Brochowa w kierunku Jagodna od ul. Centralnej przez ul. Wiaduktową, Mościckiego, Gazową, Morwową, Bardzką i Buforową. W przeciwnym kierunku ruch aut odbywał się w analogiczny sposób.

Strefa ruchu uspokojonego do 30 km/h. Zamontowane zostaną progi zwalniające

Pierwsza para progów pojawi się na wysokości ul. Sygnałowej, jeszcze przed torami. Kolejne dwie pary tuż za przejazdem kolejowym i przystankiem MPK.

Dodatkowo nasadzonych zostanie 16 drzew. Prace związane z porządkowaniem zieleni rozpoczną się już po powrocie kierowców. Siedem drzew nasadzonych zostanie przy samej ul. Konduktorskiej (wierzba biała, głogi dwuszyjkowe, graby pospolite i wiśnie pikowane). Kolejne dziewięć w mieszczącym się w pobliżu Parku Brochowskim (kasztanowce białe i lipa drobnolistna).

Koszt realizacji wyniósł prawie 2 mln zł brutto. 

Comments powered by CComment