Auta e-kontroli Strefy Płatnego Parkowania z nowym oznakowaniem

Po pierwszych trzech miesiącach testów, samochody e-kontroli, dwa elektryczne nissany, które zaczęły automatycznie skanować tablice rejestracyjne, zostały specjalnie oznakowane.

Auta e-kontroli Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, fot. Maciej Kulczyński

Auta e-kontroli Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, fot. Maciej Kulczyński

Flota e-kontroli liczy na początek dwa auta. Oba to nissany LEAF o napędzie elektrycznym. Samochody wyposażone są w zestaw kamer oraz system pozycjonowania umieszczony na dachu, jak również w system przetwarzania i transmisji danych, które online sprawdzają, czy kierowca zaparkowanego w Strefie Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania pojazdu zapłacił za postój.

– O tego tygodnia samochody e-kontroli posiadają również specjalne oznakowanie – informuje Klaudia Piątek, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. – Oznaczenia wyraźnie informują, że pojazdy należą do ZDiUM i wykonują czynności kontrolne w strefach. Dzięki temu, każdy mieszkaniec nie będzie miał już wątpliwości, do kogo należy pojazd i jaka jest jego funkcja.

3 miesiące – 11 600 sprawdzonych aut

System elektronicznej kontroli strefy zaczął funkcjonować od 1 sierpnia. Od tego dnia samochody skontrolowały już 11 600 pojazdów. Każdy z nich w praktyce dwa razy, bo kontrola polega na dwukrotnym – w przeciągu kilku minut – sprawdzeniu auta parkującego w tym samym miejscu. Chodzi o wykluczenie tych kierowców, którzy przed chwilą przyjechali, właśnie poszli zapłacić do parkomatu bądź też uruchamiają aplikację.

– Porównując dane z zeszłego roku, wyraźnie widzimy wzrost. W zeszłym roku kontrolerzy w okresie od 1 sierpnia do 30 października skontrolowali 14 695 pojazdów, w tym roku (w tym samym okresie) piesze patrole oraz auta skontrolowały łącznie 18 400 pojazdów – dodaje Piątek. – Można zatem wnioskować, że wprowadzenie e-kontroli podniesie przede wszystkim efektywność pobierania opłat, a w efekcie końcowym – na co liczymy – wpłynie na to, że kierowcy będą rzadziej próbowali ich unikać, bo Strefa Płatnego Parkowania we Wrocławiu będzie dobrze egzekwowana.

System e-kontroli jest precyzyjny i przystosowany do przeprowadzania kontroli wyłącznie na odcinkach pasa drogowego, na których wyznaczone zostały płatne miejsca postojowe. Podczas przejazdu pojazd skanujący dokonuje odczytu tablic rejestracyjnych zaparkowanych pojazdów, a następnie, w trybie online, po numerze rejestracyjnym dokonuje sprawdzenia w bazach danych, czy za postój została wniesiona opłata lub czy pojazd zwolniony jest z wnoszenia opłat za postój. Informacja o wytypowanych przez system pojazdach, które nie miały wniesionej opłaty przekazywana jest ZDiUM. Na tym etapie następuje ostateczna weryfikacja, czy system prawidłowo odczytał numer rejestracyjny oraz czy pojazd zajmował płatne miejsce postojowe. W przypadku pozytywnej weryfikacji, tj. potwierdzenia poprawności danych pozyskanych podczas e-kontroli, dane i dokumentacja pozyskane w procesie e-kontroli przesyłane są online do systemu windykacyjnego, celem pobrania należnej opłaty dodatkowej.

– Po systemowej weryfikacji naliczamy właścicielowi auta opłatę dodatkową. Do tej pory dwa auta pozwoliły na wystawienie 11 227 opłat dodatkowych – dodaje Klaudia Piątek.

Pierwsze trzy miesiące testów pozwoliły nie tylko na odpowiednie dostosowanie systemu oraz jego funkcjonalności do potrzeb ZDiUM, ale również na przygotowanie pracowników jednostki do nowych zadań. Pracowano nad takimi obszarami, jak: odczyt numerów rejestracyjnych i odpowiednie ustawienie kamer w zależności od parkowania pojazdów /prostopadłe, skośne lub równoległe/, przygotowanie i wdrożenie kierowców do prowadzenia samochodu oraz e-kontroli, dostosowanie odczytów do warunków pogodowych oraz rodzaju światła dziennego, zmienność natężenia ruchu w mieście.

Większe bezpieczeństwo, niższe ryzyko

Ważnym efektem e-kontroli jest również większe bezpieczeństwo pracowników. Piesze patrole, które pracują w terenie, są najbardziej narażone na nieprzyjemności związane z wykonywaną pracą. Niejednokrotnie osoby, które otrzymują zawiadomienie za brak opłaty i niestosowanie się do przepisów, atakują słownie pracowników Strefy Płatnego Parkowania we Wrocławiu. Prowadzenie e-kontroli wiąże się wobec tego z dużo mniejszym ryzykiem. Samochody do e-kontroli wspomagają nie tylko piesze patrole, ale są również dobrym narzędziem np. do zbierania danych dot. zajętości miejsc parkingowych czy nieprawidłowości w parkowaniu.

Źródło: ZDiUM

  • Odsłon: 146

Comments powered by CComment